Jo 40 vuotta…

on Moision tilalta lähtenyt E-luokan maitoa. Maidon laatua seurataan meijerin toimesta säännöllisesti näytteitä ottamalla. Nämä näytetulokset ovat yksi peruste maidon hinnoittelussa. Mikäli koko vuoden ajan on maito ollut parhaassa E-luokassa, maksaa siitä meijeri pienen lisän. Lisäksi se kerryttää laatuvuosia joista vielä palkitaan erikseen.

About the author: Jani

Leave a Reply

Your email address will not be published.