Pykäläviidakossa

Yhteinen rakennustyömaa, työntekijäluettelo, veronumero, tunnistekortti, henkilöluettelo, rakennustyön ennakkoilmoitus, rakentamisilmoitukset verottajalle, urakkailmoitus, työntekijäilmoitus, päätoteuttaja, rakennuttaja, työturvallisuuslaki, turvallisuuskoordinaattori…

Tässä pientä sanastoa alkuun. Rakentaminen ei ole enää niin yksinkertaista, että otetaan porukka töihin, maksetaan palkat ja tarvikkeet ja seurataan vierestä. Toki ostamalla avaimet käteen -paketin päästään helpommalla, mutta mikäli teemme sopimukset suoraan eri toimijoiden kanssa asia ei ole näin yksinkertainen. Oma lukunsa on suunnittelu, kilpailuttaminen, sopimuksien teko, aikatauluttaminen. Sen lisäksi on velvollisuuksia pitää työntekijäluetteloa, tehdä ilmoituksia eri tahoille sekä huolehtia työturvallisuudesta.

Tässä tapauksessa olemme rakennuttaja, varsinaista päätoteuttajaa ei ole vaan kaikki rakentamisen vaiheet on ”palasteltu” eri toimijoille ja sopimukset solmittu suoraan. Kyseessä on myös yhteinen rakennustyömaa kun samanaikaisesti yksi tai useampi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja toimii työmaalla.

Näin ollen meille rakennuttajan ominaisuudessa jää aikalailla vastuuta.

Rakennustöistä tulee tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle, mikäli työmaa tulee kestämään kauemmin kuin kuukauden ja työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää tai työn määräksi arvoidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

Päätoteuttajan puuttuessa myös työntekijäluettelon ylläpitäminen on rakennuttajan (meidän) velvollisuus. Luettelon on oltava ajantasainen ja helposti viranomaisten tarkastettavissa.  Luettelosta on käytävä ilmi työntekijän nimi, syntymäaika, veronumero, työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä työnantajan tiedot. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla näkyvillä veronumeron sisältävä kuvallinen tunniste.

Työmaakoppi saapui totille maanantaina. Työsuojeluhallinto katsoo rakennustöiden alkavan työmaakopin tuomisesta joten nyt se on sitten kai alkanut!
Työmaakoppi saapui tontille maanantaina. Työsuojeluhallinto katsoo rakennustöiden alkavan työmaakopin tuomisesta joten nyt se on sitten kai alkanut!

Rakennuttajan (edelleen meidän) on nimettävä turvallisuuskoordinaattori, mielellään pätevä sellainen. Työmaalle tulisi laatia työturvallisuutta koskevat suunnitelmat eli on selvitettävä sekä tunnistettava vaara- ja haittatekijät ja näitä on sitten kyettävä torjumaan vaikkapa putoamissuojainten käytöllä. Työntekijöillä tulee olla varoitusvaatetus, turvakengät, kypärä, kuulon- ja silmiensuojaimet. Rakentamisessa kullakin toimijalla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli he laiminlyövät tehtäviään.

Heinäkuun 2014 alusta lähtien tuli velvollisuus ilmoittaa verottajalla urakka- ja työntekijätietoja. Joulukuussa 2014 maksoimme ensimmäisen erän Lujabetonille ja tästä tulee tehdä urakkailmoitus viimeistään 5. helmikuuta. Tästä eteenpäin ilmoitukset tulee tehdä kuukausittain kunnes työmaa valmistuu.

Näin siis meidän tapauksessa. Ja jos siis olen kaikki pykälät oikein tulkinnut! 🙂

About the author: Jani

Leave a Reply

Your email address will not be published.